Digita draagt bij aan verschillende Solid initiatieven in de lage landen

Brussel/Leuven, 28 mei 2021 - Solid, de nieuwe standaard om datakluizen te standaardiseren wint aan terrein in de lage landen. Digita, een Brusselse-Vlaamse start-up werkt in opdracht van verschillende Belgische en Nederlandse organisaties een aantal initiatieven uit.

In februari 2021 werd het ambitieuze WeAre project, dat door VITO en een breder partnership wordt uitgewerkt, aangekondigd. Dit initiatief, waarvoor Digita voor de nodige technische en Solid-specifieke kennis ondersteuning biedt, wenst op basis van Solid een eHealth ecosysteem op te zetten.

Een ander project wordt uitgewerkt in samenwerking met de Vlaamse Overheid met als doel om Vlaamse burgers te helpen om zo gemakkelijk mogelijk subsidies of toelagen aan te vragen. Een eerste initiatief zal het voor burgers mogelijk maken om een digitale kopie van hun loonfiche via Solid te delen met het Agentschap Uitbetaling Groeipakket (VUTG) zodat ze sneller en gemakkelijk aanspraak kunnen maken op de gelijknamige toeslag.

In Nederland is bij Netwerk Digitaal Erfgoed een innovatieproject gestart in samenwerking met Binnenlandse zaken. Zij willen nagaan of de technologie kleinere erfgoedinstellingen kan helpen bij het vastleggen van erfgoedinformatie en deze informatie te publiceren als linked open data, waardoor mens en machine de gegevens beter kunnen vinden. In opdracht van de deelnemende instellingen bouwt Digita nu een prototype, waarna in juni een demoversie volgt.

Ook in andere sectoren en landen groeit het besef dat Solid wel echt een impact kan hebben op de manier waarop persoonsgegevens worden gedeeld. Zo wordt er ook in de Belgische HR-sector gekeken naar hoe Solid kan verder bouwen op de reeds genomen initiatieven.